×
XVIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw
XVIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw
06 grudzień 2023r. AKT_0826
Warszawa
XVIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw.

W dniu 06 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyło się XVIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw. Tematem przewodnim wydarzenia była Dekarbonizacja ciepłownictwa w perspektywie lat 2030 oraz 2050. Prelegenci przedstawili m.in. wyzwania i perspektywy dla Miasta Warszawy w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz energię, plany przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianą transformację energetyczną. Wiceprezes Zarządu PGK SA Romuald Meyer omówił założenia do planu zaopatrzenia dla miasta stołecznego Warszawy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Aktualizację dokumentu na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy opracował zespół Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. Ponadto Pan Romuald Meyer uczestniczył w dyskusji panelowej.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl