21 wrzesień 2017r. - Grupa Zakupowa - Lider Gmina Zakrzewo - fotogaleria
Podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15