21 wrzesień 2017r. – Grupa Zakupowa
W dniu 21 września 2017r. w Domu Kultury w Zakrzewie odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina Zakrzewo, jako upoważniony Zamawiający, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: