22 wrzesień 2016r. – Brodnicka Grupa Zakupowa - fotogaleria
Podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10