22 wrzesień 2016r. – Brodnicka Grupa Zakupowa - Podpisanie umów
Dnia 22 września br. miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.11.2016r. do 30.06.2017. Gmina Miasta Brodnica po raz kolejny pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej.
We wspólnym projekcie wzięło udział 19 Zamawiających.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: