18 listopad 2015r. – Grupa Zakupowa NORDA Lider Gmina Miasta Gdyni - fotogaleria
Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25