18 listopad 2015r. – Grupa Zakupowa NORDA Lider Gmina Miasta Gdyni
W dniu 18 listopada 2015r. w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 30 - INFOBOX nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2016.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma ENERGA OBRÓT SA siedzibą w Gdańsku,
Na część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – ENEA SA z siedzibą w Poznaniu.