×
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Bydgoszczy
24 czerwiec 2020r. DOK_0008
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Bydgoszczy

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne, Miasto Bydgoszcz podejmuje różnorakie działania w zakresie ekologii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, w ramach Programu GEPARD Miasto pozyskało dofinansowanie na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. Opracowaniem dokumentu zajmie się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, a konkretnie Spółka Celowa UTP sp. z o.o. Spółka Celowa UTP jest liderem konsorcjum realizującym to zadanie wspólnie z Pomorską Grupą Konsultingową SA.

Eksperci Spółki Celowej UTP zapraszają wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do udziału w opracowaniu dokumentu. Obecnie trwają tzw. konsultacje społeczne, mające na celu zaznajomienie Bydgoszczan z tematem eko-pojazdów. Pierwszym etapem konsultacji jest ankieta przygotowana dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca 2020 r. Jej wypełnienie zajmie jedynie kilka minut, a pozwoli określić eko-potrzeby lokalnej społeczności. Zagadnienia poruszane w ankietach dotyczą kierunków inwestycyjnych, pojazdów elektrycznych oraz oceny wpływu elektromobilności na poprawę jakości życia w mieście. Celem konsultacji jest określenie takich rozwiązań transportowych, wchodzących w zakres strategii, którymi mieszkańcy byliby najbardziej zainteresowani wraz ze wskazaniem jakiego rodzaju infrastruktury oczekują.

W ramach konsultacji planowane są także spotkania z mieszkańcami oraz otwarty panel ekspercki z udziałem specjalistów sektora nauki i biznesu. Wszystkie działania związane z realizacją konsultacji będą trwały do 30 września br., a ich ostatnim etapem będą konsultacje ostatecznego projektu dokumentu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną – ogłoszoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. – wszystkie działania w ramach konsultacji odbędą się w formie elektronicznej. Bez wychodzenia z domu możemy wspólnie zadecydować o przyszłości naszego Miasta!

    Opracowywana „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku” ma na celu zaplanowanie działań Bydgoszczy związanych z:
  • zwiększeniem liczby pojazdów nisko i zeroemisyjnych poruszających się na terenie miasta;
  • wypracowaniem rekomendacji sposobu wykorzystania pojazdów nisko i zero emisyjnych przez Miasto oraz spółki świadczące dla Miasta usługi;
  • budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG;
  • wsparciem realizacji projektów w zakresie wdrażania alternatywnych sposobów komunikacji (wypożyczalnie rowerów, samochodów, współdzielenie przejazdów);
  • rozwojem systemów umożliwiających analizę, a docelowo ułatwiających komunikacji na terenie miasta (Systemy ITS, informacji pasażerskiej).

Celem obecnie realizowanych konsultacji jest określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy w zakresie rozwoju elektromobilności, dzięki czemu możliwe będzie odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności – dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju i najlepsze rozwiązania w tym zakresie. Opracowanie strategii zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników wymaga udziału mieszkańców.

Liczymy na aktywny udział bydgoszczan w procesie powstania dokumentu. Zapraszamy do wypełnienia ankiet.

© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl