Pomorska Grupa Konsultingowa SA
Strona główna
Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działa na rynku usług doradczych od 1994 roku.
Główna działalność spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizujemy projekty w dwóch podstawowych obszarach:
  I. Optymalizacja kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, gazu ziemnego i oleju opałowego
 • Od 2011 roku organizujemy Grupy Zakupowe jednostek samorządu terytorialnego w celu udzielenia wspólnego zamówienia na dostawy energii elektrycznej. Od 2016 roku wspólnymi zakupami objęte zostały również dostawy gazu ziemnego oraz oleju opałowego.
  W 2016 r. z naszego wsparcia skorzystało niemal 500 zamawiających (jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji posiadających osobowość prawną) uczestniczących w ponad 40 grupowych zakupach.
 • Przeprowadzamy audyty parametrów dystrybucji energii elektrycznej w celu ich optymalizacji,
 • Przygotowujemy procedurę zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej w trybie z wolnej ręki.
  II. Planowanie środowiskowe i energetyczne
 • Opracowujemy Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • Wykonujemy analizy efektywności energetycznej, w tym audyty energetyczne budynków, sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyty efektywności energetycznej,
 • Opracowujemy koncepcje gospodarowania odpadami oraz modele biznesowe ich składowania i utylizacji,
 • W 2016r. rozpoczęliśmy wdrażanie nowego projektu skierowanego do wytwórców energii, polegającego na uzyskiwaniu świadectw pochodzenia energii
III. Oferujemy również usługi w zakresie wyceny i przekształcania spółek prawa handlowego, opracowywania biznes planów i studiów wykonalności, strategii rozwojowej i restrukturyzacji firm (w szczególności spółek prawa handlowego), pozyskiwania finansowania (fundusze krajowych, unijne) realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.
Prezes Zarządu
Andrzej Maciejewski