Pomorska Grupa Konsultingowa SA
Energia elektryczna - optymalizacja kosztów
  W celu obniżenia kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. zaprasza do współpracy w ramach dwóch wiodących projektów:
 • Audyt parametrów zakupu energii elektrycznej

 • Zakup energii elektrycznej w ramach Grup Zakupowych

Oferta skierowana jest zarówno do samorządów i ich jednostek organizacyjnych (stanowiących główny trzon naszych kontrahentów), jak i pozostałych przedsiębiorstw chcących obniżyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej bez konieczności przeprowadzania kosztownych inwestycji.

  Audyt parametrów zakupu energii elektrycznej obejmuje

 • Dopasowanie do standardowego wzorca profilu zużycia energii elektrycznej,
 • Sprawdzenie parametrów umów na dostawę energii elektrycznej,
 • Sprawdzenie rozliczeń za zużytą energię elektryczną i usługi przesyłowe,
 • Dobór optymalnych parametrów technicznych i grup taryfowych.
Po przeprowadzeniu audytu PGK sporządza Raport zawierający m.in. zalecenia dotyczące zmiany parametrów technicznych i handlowych umów. Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. wykonała ponad 600 takich analiz. W wyniku wdrożenia zalecanych zmian klienci osiągali oszczędności na poziomie do 25 % dotychczasowych kosztów.
Audyt parametrów zakupu energii elektrycznej stanowić może samoistne zlecenie lub może poprzedzać procedurę zakupu energii elektrycznej na wolnym rynku.

Grupy Zakupowe

Zakup energii elektrycznej na wolnym rynku umożliwia odbiorcom uzyskanie wymiernych oszczędności na poziomie od 15% do ponad 35% w stosunku do cen cennikowych.
W celu maksymalizacji oszczędności na zakupie energii elektrycznej Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. organizuje Grupy Zakupowe, w których uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz spółki komunalne. Wspólne postępowanie przeprowadzane jest w oparciu o art.16 ustawy Pzp.
  W ramach współpracy Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. :
 • Dokonuje oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną (poszczególnych uczestników, jak i grupy zakupowej),
 • Dokonuje oszacowania wartości przedmiotu zamówienia
 • Sporządza opis przedmiotu zamówienia
 • Opracowuje kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 • Stanowi organ doradczy w całym procesie zmierzającym do udzielenia zamówienia
 • Nadzoruje proces zmiany sprzedawcy
 • Opracowuje dokumentację na udzielenie zamówienia z wolnej ręki na zakup usług dystrybucji.
Szczegółowy katalog czynności PGK ustalany jest w trakcie negocjacji ze zleceniodawcami. Od 2011 roku Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. zorganizowała i nadzorowała 90 postępowania w ramach Grup Zakupowych, w których uczestniczyło ponad 600 samorządów (wraz z reprezentowanymi jednostkami i instytucjami).
W roku bieżącym spółka kontynuuje organizację Grup Zakupowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminów otwarcia ofert oraz udzielenia zamówienia znajdą Państwo w zakładce aktualności.

Przetargi indywidualne

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. przeprowadza analizy i działania zmierzające do optymalizacji kosztów (dystrybucji i zakupu energii elektrycznej) również na indywidualne zlecenia zamawiających. Zwyczajowo przetarg na zakup energii elektrycznej poprzedzany jest, w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności, audytem parametrów zakupu energii elektrycznej. W latach 2011-2014 spółka przygotowała i współuczestniczyła w 38 indywidualnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej.
Zachęcamy do zapoznania się z referencjami uzyskanymi zarówno od Liderów Grup Zakupowych, jak i indywidualnych kontrahentów.