04.grudzień 2017r. – Cykl szkoleń dla przedstawicieli Gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot.
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot przeprowadza cykl szkoleń dla przedstawicieli Gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot.
W ramach szkolenia zaplanowano trzy bloki szkoleniowe:
I blok szkoleniowy w dniu 05 grudnia 2017r. – Warsztaty z czytania dokumentacji budowlanej
II blok szkoleniowy w dniu 12 grudnia 2017r. – Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
III blok szkoleniowy w dniu 14 grudnia 2017r. – Warsztaty z oceny oddziaływania na środowisko