20 listopad 2017r. – Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.
W dniu 20 listopada 2017r. w Urzędzie Miasta Gdyni nastąpiło uroczyste podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego na rok 2018 w ramach Grupy Zakupowej. Już po raz trzeci upoważnionym zamawiającym – Liderem grupy zakupowej było Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
We wspólnym projekcie uczestniczyło 33 Zamawiających.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie.