11 październik 2017r. – Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.
W dniu 11 października 2017r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu nastąpiło uroczyste podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla potrzeb uczestników Wągrowieckiej Grupy Zakupowej, której liderem – Upoważnionym Zamawiającym – był Powiat Wągrowiecki.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
We wspólnym przedsięwzięciu wzięło udział dwunastu Zamawiających: