03 październik 2017r. – Łomżyńska Grupa Zakupowa
W dniu 03 października 2017r. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Powiat Łomżyński, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu własnym i ośmiu Zamawiających, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: