03 październik 2017r. – Gołaniecka Grupa Zakupowa
W dniu 03 października 2017r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Miasto Gołańcz, jako upoważniony Zamawiający, już po raz piąty, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamówienie na dostawę energii elektrycznej (na część I i II) udzielone zostało wykonawcy - ENERGA Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.