08 wrzesień 2017r. – Tczewska Grupa Zakupowa – przetarg na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2018
W dniu 08 września 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/S 172-351887) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy gazu ziemnego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
Termin składania i otwarcia ofert – 17 październik 2017r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Upoważnionego Zamawiającego - Powiatu Tczewskiego - tutaj.