25 sierpień 2017r. – Giżycka Grupa Zakupowa
W dniu 25 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbyło się podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Powiat Giżycki, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu własnym oraz 13 uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: