10 sierpień 2017r. – Grupa Zakupowa – przetarg na dostawy energii elektrycznej na rok 2018
W dniu 10 sierpnia 2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/S 152-314513) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
Termin składania i otwarcia ofert – 01 września 2017r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Upoważnionego Zamawiającego - Gminy Miasta Gdynia - tutaj.