01 czerwiec 2017 r. – Tarnowskie Góry – Podpisanie umowy na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
W dniu 01 czerwca 2017 roku PGK S.A. zawarła z Gminą Miejską Tarnowskie Góry Umowę na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Wszyscy zainteresowani Interesariusze są proszeni o udzielenie informacji w zakresie istotnym dla Planu. W szczególności dotyczy to inwestycji realizowanych w zakresie mającym wpływ na ograniczenie zużycia energii finalnej, tym samych przyczyniających się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i życia do atmosfery. W zależności od charakteru planowanego przedsięwzięcia istnieją realne możliwości otrzymania wsparcia finansowego ze środków krajowych, unijnych lub innych.
W razie uwag lub pytań prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z Kierownikiem Projektu:
mgr inż. Markiem Dudą
tel. +48 884 315 935
lub
e-mail: duda@pgksa.pl.