26 maj 2017r. – Brodnicka Grupa Zakupowa
W dniu 26 maja 2017r. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – Urzędzie Miejskim w Brodnicy miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. Po raz szósty Gmina Miasta Brodnicy jako upoważniony Zamawiający w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w trzech częściach: