25 maj 2017r. – Bydgoska Grupa Zakupowa
W dniu 25 maja br. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. Miasto Bydgoszcz, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu własnym oraz 19 uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w trzech częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: