16 maj 2017r. - Grupa Zakupowa - Lider Gmina Rogóźno.
Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.07.2017r. do 30.06.2018r.
Dnia 16 maja br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na kolejny okres od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r. Gmina Rogóźno po raz szósty pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej. We wspólnym projekcie wzięło udział 7 Zamawiających.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie.