24 marzec 2017r. – Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
Uchwałą nr 31/2017 z dnia 24 marca 2017 roku Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przyjął Pomorską Grupę Konsultingową S.A. w poczet członków wspierających.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.
Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.
Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energy Cities” mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca „Porozumienie Burmistrzów".
Przystąpienie do Stowarzyszenia jest ważnym elementem naszej misji, w ramach której PGK SA ma być postrzegana jako firma przyjazna samorządności i ochronie środowiska naturalnego.