08 marzec 2017r. – Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej.
W dniu 08 marca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Piszu nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej, której liderem – Upoważnionym Zamawiającym – był Powiat Piski. Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali już po raz szósty. W przedsięwzięciu wzięło udział 22 zamawiających.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie 01.04.2017r. do 30.09.2018r. Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: