08 marzec 2017r. – Grupa Zakupowa – przetarg na dostawy energii elektrycznej
W dniu 08 marca 2017r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2018r.
Termin składania i otwarcia ofert – 21 kwiecień 2017r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Lidera Grupy Zakupowej – Gminy Miasta Kowal - tutaj.