03 luty 2017r. – Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. – przetarg na dostawy energii elektrycznej.
W dniu 03 lutego br. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.074.2017r. do 30.06.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert – 20 luty 2017r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Zamawiającego - tutaj.