03 styczeń 2017r. – Świecka Grupa Zakupowa – przetarg na dostawy energii elektrycznej
W dniu 03 stycznia 2017r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019r.
Termin składania i otwarcia ofert – 08 luty 2017r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Lidera Grupy Zakupowej – Gminy Świecie - tutaj.