08 grudzień 2016r. – Gmina Miasto Grudziądz – Quiz ekologiczny, konkurs plastyczny pn. „Czyste niebo nad nami to oddech nadziei dla nas”.
W dniu 08 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta Grudziądza odbył się konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów grudziądzkich szkół podstawowych. W skład komisji konkursowej weszli: Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzający Prokurent Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. oraz Tomasz Stepnowski – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grudziądza.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 5 najlepszych uczestników. Finaliści odpowiadali na pytania otwarte. Odpowiedziom przysłuchiwała się komisja oraz publiczność. W holu miała miejsce wystawa prac plastycznych nagrodzonych w konkursie plastycznym „CZYSTE NIEBO NAD NAMI TO ODDECH NADZIEI DLA NAS”. Po rozstrzygnięciu konkursu odbyła się ceremonia wręczenia nagród uczestnikom quizu ekologicznego oraz laureatom konkursu plastycznego. Każdy uczestnik otrzymał upominek.