28 listopad 2016r. – Gorzowska Grupa Zakupowa
W dniu 28 listopada 2016r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego miało miejsce podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Miasto Gorzów Wielkopolski, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach.
Najkorzystniejsze oferty złożyli: