22 listopad 2016r. – Gryficka Grupa Zakupowa
W dniu 22 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na kompleksowe dostawy gazu ziemnego na rok 2017. Powiat Gryficki, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu gazu ziemnego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
We wspólnym projekcie udział wzięli:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku.