09 listopad 2016r. – Kępińska Grupa Zakupowa
W dniu 09 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Powiat Kępiński, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.