07 listopad 2016r. – Gryficka Grupa Zakupowa
W dniu 07 listopada br. w siedzibie Lidera Grupy Zakupowej – Starostwie Powiatowym w Gryficach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Po raz szósty Powiat Gryficki jako upoważniony Zamawiający w imieniu wszystkich uczestników Porozumienia, w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejszą ofertę, zarówno na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów (część I zamówienia) oraz na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (część II zamówienia), złożyła firma Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.