04 listopad 2016r. – Grupa Zakupowa Lider Miasto i Gmina Gołańcz
W dniu 04 listopada 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Miasto Gołańcz, jako upoważniony Zamawiający, już po raz czwarty, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamówienie na dostawę energii dla elektrycznej dla części I – lokale i obiekty oraz dla części II – oświetlenie drogowe udzielone zostało wykonawcy - ENERGA Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku.