07 październik 2016r. – Grupa Zakupowa
W dniu 07 października 2016r. w Domu Kultury w Zakrzewie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gmina Zakrzewo, jako upoważniony Zamawiający, w imieniu uczestników Porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: