05 październik 2016r. - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
W dniu 05 października 2016r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników grupy zakupowej, wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2017r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 listopada 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.