03 październik 2016r. – Tucholska Grupa Zakupowa
W dniu 03 października 2016r. w Urzędzie Gminy Cekcyn miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2017. Rolę Lidera Grupy Zakupowej już po raz V pełniła Gmina Cekcyn. We wspólnym projekcie udział wzięło 7 zamawiających: Cekcyn Gmina, Gostycyn Gmina, Kęsowo Gmina, Lubiewo Gmina, Tuchola Gmina, Tuchola Powiat, Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi.
Najkorzystniejsze oferty złożyli: