02 wrzesień 2016r. - Wągrowiecka Grupa Zakupowa
W dniu 02 września 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego na rok 2017 dla potrzeb uczestników Wągrowieckiej Grupy Zakupowej.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11 października 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.