21 lipiec 2016r. – Brodnicka Grupa Zakupowa - dostawa energii elektrycznej
W dniu 16 lipca 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.
W dniu 23 lipca 2016r. w DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Tucholskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.11.2016r. do 30.06.2017r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 30.08 2016r.
Dokumentacja przetargowa - tutaj.