01 czerwiec 2016r. – Grupa Zakupowa Lider – Gmina Rogóźno
Dnia 01 czerwca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na kolejny okres od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2017r. Gmina Rogóźno po raz piąty pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej. We wspólnym projekcie wzięło udział 7 Zamawiających.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.