01 czerwiec 2016r. – Brodnicka Grupa Zakupowa
W dniu 01 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na okres od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2017r. Gmina Miasta Brodnicy po raz piąty pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej. We wspólnym projekcie wzięło udział 19 Zamawiających.
Zamówienie udzielone zostało w trzech częściach. Najkorzystniejsze oferty złożyli: