17-20 maj 2016r. - Wyjazd studyjny do Doliny Wisłoki
W dniach 17 – 20 maja 2016 roku z inicjatywy Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA Przedstawiciele gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Podkarpacie. Program wyjazdu obejmował przede wszystkim nawiązanie kontaktów z Zarządem Związku Gmin Doliny Wisłoki. Ze strony PGK SA w projekcie brał udział Pan Romuald Meyer.
18 maja 2016 roku odbyło się otwarte Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Doliny Wisłoki, w trakcie którego mieliśmy okazję do zapoznania się z projektem instalacji solarnych i fotowoltaicznych realizowanych w ramach programu szwajcarskiego. Ponad trzygodzinna dyskusja przerodziła się w swoistą wymianę doświadczeń i dotyczyła szerokiego spectrum zagadnień obejmujących: gospodarkę śmieciową, oświatę i rozwiazywanie bieżących bolączek mieszkańców. okazją do kontynuacji rozmów była uroczysta kolacja z udziałem Zarządu Związku Gmin Doliny Wisłoki.
19 maja 2016 roku zwiedzaliśmy konkretne wykonane projekty samorządowe i społeczeństwa. Szczególnie interesująca była jedyna w swoim rodzaju konstrukcja dachu MOSiR w Jaśle złożona w 100% z ogniw fotowoltaicznych oraz układ kogeneracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu – Gmina Dębowiec.
20 maja 2016 roku spotkaliśmy się z Prezydentem Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem oraz jego współpracownikami. Uzyskaliśmy bardzo wyczerpujące informacje o funkcjonowaniu miasta, które po Warszawie ma najlepsze notowania wśród potencjalnych chętnych do zamieszkania.
Dzięki temu wyjazdowi nasi Partnerzy z gmin zrzeszonych w ZGZK poszerzyli swoją wiedzę i znaleźli inspirację do dalszej pracy a PGK SA zdobyła nowe doświadczenie, które być może wykorzysta w swojej ofercie na przyszłość.