07 kwiecień 2016r - Grupa Zakupowa
W dniu 07 kwietnia 2016r. Gmina Rogóźno, działając w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników Grupy Zakupowej, ogłosiła przetarg na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.
Planowany termin składania i otwarcia ofert 16.05.2016r.
Pełna dokumentacja - tutaj.