23 luty 2016r. - Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej.
W dniu 23 lutego 2016r. w Starostwie Powiatowym w Piszu nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej, której liderem – Upoważnionym Zamawiającym – był Powiat Piski. Wspólny projekt polegający na „grupowym przetargu” zamawiający zrealizowali już po raz piąty. W przedsięwzięciu wzięło udział 21 zamawiających.
Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej w okresie 01.04.2016r. do 31.03.2017r.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach: