08 luty 2016r. - Gmina Zakrzewo
Dnia 8 lutego 2016r. w Domu Kultury w Zakrzewie odbyło się spotkanie Interesariuszy dotyczące Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Pan Artur Nenczak wraz z przedstawicielami urzędu a także mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Pan Romuald Meyer z PGK SA przedstawił zagadnienia odnoszące się do udziału społeczeństwa w tworzeniu i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.