26 grudzień 2015r. – Grupa Zakupowa – Lider Powiat Piski – przetarg na dostawy energii elektrycznej
W dniu 26 grudnia 2015r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Grupy Zakupowej w okresie od 01.04.2016r do 31.03.2017r.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 03.02.2016r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie upoważnionego zamawiającego – Powiatu Piskiego - tutaj.