10 grudzień 2015r. – Gmina Miejska Wałcz
W związku z zakończeniem prac nad projektem "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz" Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna zorganizowała szkolenie dla przedstawicieli Urzędu Miasta Wałcz.
W ramach szkolenia zorganizowano spotkanie w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii w Bydgoszczy.
Uczestników spotkania przyjął również Wójt Gminy Łubianka, który omówił wykorzystanie dostępnych możliwości dofinansowywania przez Gminę. Spotkanie umożliwiło nawiązanie kontaktów pomiędzy Gminami celem wymiany doświadczeń.