07 grudzień 2015r. – Grupa Zakupowa NORDA - Lider Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
W dniu 07 grudnia 2015r. w Urzędzie Miejskim w Gdyni nastąpiło uroczyste podpisanie umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej na rok 2016.
We wspólnym projekcie udział wzięli:
Najkorzystniejszą ofertę złożył DUON Marketing And Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku.