04 grudzień 2015r. – Kwidzyńska Grupa Zakupowa – przetarg na dostawy energii elektrycznej
W dniu 04 grudnia 2015r. W DUUE opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb uczestników Kwidzyńskiej Grupy Zakupowej.
Gmina Kwidzyn, działając w imieniu własnym oraz zamawiających – uczestników Porozumienia -przeprowadzi postępowanie już po raz trzeci.
Zamówienie obejmuje dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2018r. dla potrzeb: Gminy Kwidzyn, Gminy Dzierzgoń, Gminy Gardeja, Gminy Mikołajki Pomorskie Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Ryjewo, Gminy Sadlinki, Gminy Stary Dzierzgoń, Gminy Stary Targ, Powiatu Sztumskiego i ich jednostek organizacyjnych.
Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.01.2016r.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Gminy Kwidzyn - tutaj.