23 listopad 2015r. – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
W dniu 23 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy Szerzyny odbyła się Konferencja kończąca projekt realizowany przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Podczas konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Związku, zaprezentowany został zbiorczy Plan przygotowany dla całego obszaru obejmującego 22 gmin tworzących Związek.
Zebranych powitał Pan mgr Grzegorz Gotfryd – Wójt Gminy Szerzyny, a następnie Przedstawiciele Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. omówili zakres wykonanych opracowań wraz z planowanymi działaniami inwestycyjnymi dla poszczególnych Gmin oraz wręczyli Przedstawicielom Gmin opracowania.
Dzięki wspólnemu Planowi gospodarki niskoemisyjnej Związek może być inicjatorem wielu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, a ich skala – zdecydowanie większa niż w przypadku jednej gminy – pozwoli ubiegać się o wsparcie finansowe z wielu dodatkowych źródeł poza Regionalnymi Programami Operacyjnymi.
Na zakończenie Pan Andrzej Czernecki - Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - podsumował projekt oraz współpracę z wykonawcą projektu - Pomorską Grupą Konsultingową S.A.