03 listopad 2015r. – Grupa zakupowa - Lider Gmina Wielgie.
W dniu 03 listopada 2015r. w Urzędzie Gminy w Wielgiem nastąpiło uroczyste podpisanie umów na dostawy energii elektrycznej na rok 2016. Gmina Wielgie już po raz IV pełniła rolę Lidera Grupy Zakupowej. We wspólnym przedsięwzięciu udział wzięło 8 zamawiających.
Zamówienie udzielone zostało w dwóch częściach.
Najkorzystniejsze oferty złożyli:
Na część I zamówienia – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – firma CORRENTE Sp. z o. o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
Na część II zamówienia – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.